7 hlavných typov žien – ktoré energie dominujú v tebe?

7 hlavných typov žien – ktoré energie dominujú v tebe?

Poslednou dobov sa mi niekoľko žien zdôverilo, že sa doma často hádajú s partnerom kvôli tomu, že od nich muž očakáva IBA úlohu domácej pani, ale oni to tak necítia. Mysleli si, že ak v sebe potlačia túžbu dosiahnuť niečo viac, potlačia túžbu nájsť seba a zrealizovať svoj sen, že každý bude šťastný. Po určitom čase však prišli na to, že zo vzniknutej situácie boli nešťastné nie len ony, ale aj ostatní okolo nich. Na druhej strane som sa rozprávala aj so ženami, ktoré boli najšťastnejšie vtedy, keď mohli byť doma, venovať sa svojim deťom, manželovi a vedeli si neskutočne užívať upratovanie, alebo bežné domáce práce.

Rozmýšľala som teda nad tým a hľadala som odpovede na to, čo je príčinou toho, kto sa v akej role cíti najlepšie?

Je známe, že sa v rôznych častiach sveta očakáva niečo úplne iné od žien, tak isto niečo iné znamenalo byť ženou v minulosti než v súčasnosti. Tak muži, ako aj ženy majú v sebe už od začiatku zakódované vzory správania sa.

Žena sa už v detskom veku stretáva s rôznymi očakávaniami zo strany rodiny, kvôli ktorým niekedy len ťažko dokáže prejaviť svoje skutočné vnútro, svoje vnútorné energie navonok. Snaha vyhovieť okoliu so sebou často prináša aj vnútorný konflikt, ktorý sa potom dá prekonať iba vedomou prácou na sebe. Americká psychologička Jean Shinoda Bolen definovala 7 základných typov žien, pričom vychádzala z Jungových archetypov, zachádzajúcich až k najvýznamnejším bohyniam gréckej mytológie. Vychádzala z toho, že bohyne tvoria súčasť žien. Osobnosť ženy je stále ovplyvňovaná 2-3 dominantnými bohyňami. Ak rozpoznáme, ktoré to sú, prostredníctvom bohýň spoznáme lepšie seba, svoje schopnosti, vzťah k sebe, vzťah k mužom, k deťom a k práci, lepšie pochopíme aj svoje negatíva.

Pozrime sa teda na to, aké typy definovala a kde sa nájdete vy 🙂 :

  1. ARTEMIS – Bohyňa lovu a Mesiaca. Tu zaraďujeme ženu samostatnú, nezávislú. Je vedomá a schopná dosiahnuť dôležité veci. Dokáže byť sústredená a cieľavedomá, pričom kráča na svojej ceste za svojimi snami. Rada súťaží s inými. Je bojovníčkou, ktorá bojuje za pravdu. Rada pomáha slabším, rada ich učí a pomáha im na ich ceste. Za partnera si vyberie iba takého muža, ktorý jej dokáže byť rovnocenným partnerom.
  2. DEMETER – Je bohyňou plodnosti, materstva a žatvy. Je profesionálnou matkou. Jej život napĺňa materstvo, starostlivosť o dieťa, ale aj o iných, od čoho je závislé aj jej šťastie. V prvom rade túži byť matkou, a pokiaľ sa jej to podarí, má pocit, že jej život má zmysel. Materstvo však celkovo ovplyvňuje všetky jej vzťahy – aj vzťah s partnerom. K partnerovi sa správa ako matka, ale tak isto sa správa aj k priateľom a ku kolegom v práci. Vo svojich vzťahoch je stabilná, starostlivá, rada dáva a stojí oboma nohami na zemi. Mužov vníma ako deti, čo spôsobuje to, že má často partnera slabšieho (niekedy aj postihnutého – má pocit že sa musí starať o druhého).
  3. ATHENE – Je mnohostrannou bohyňou. Je bohyňou ženských remesiel, ale je aj bohyňou stratégie, vedy, múdrosti. Ženy, ktoré majú v sebe energie tejto bohyne, sú vynikajúcimi manažérkami. Sú výbornými stratégmi, ktoré pri rozhodovaní stále počúvajú svoj rozum a nie srdce. Sú výbornými vodcami, lebo sú cieľavedomé, rozhodné a predvídajúce. Nikdy sa neboja zodpovednosti. Vedia a dokážu povedať nie. Dokážu získať rešpekt iných. Pri výbere partnera sa väčšinou ona rozhoduje o tom, kto bude stáť po jej boku. Ten partner je väčšinou silný, cieľavedomý, ambiciózny a nadaný, je takým, na koho môže byť pyšná, koho dokáže rešpektovať.
  4. HESTIA – Je bohyňou tepla domova a chrámu. Žena s jej energiou je introvertnou. Nevyhľadáva spoločnosť iných, najradšej sa obracia do svojho vnútra. Má rada ticho, samotu a pokoj. Nevstupuje do konfliktov, do intríg, nesúťaží s inými a nezaujíma ju kariéra, ani moc. Hľadá zmysel života, alebo posolstvo, ktoré má človek naplniť počas svojho pobytu na Zemi. Domáce práce vníma ako zmyselnú činnosť. Väčšinou ju nenaháňa čas, všetko v pohode stíha a počas roboty sa dokáže úplne uvoľniť. Nie ona vyberá svojho partnera, ale ju vyberú – avšak ona má konečné slovo. Na prvý pohľad sa zdá, že žije v tieni svojho manžela, ale ona stále udržiava svoju vnútornú autonómiu.
  5. PERSEPHONE – Je bohyňa s dvoma tvarmi. Na jednej strane je poslušné dieťa, dcérou matky, ale na druhej strane je bohyňou podsvetia ako zrelá žena. Žena s touto energiou je väčšinou pasívna, ktorá neriadi svoj život, ale skôr nechá aby sa veci len tak udiali. Nerozhoduje, ale len tak plynie s udalosťami. Je rada keď ju vedú a aj to očakáva. Veľmi ľahko sa prispôsobí, a je empatická. K partnerovi sa dokonale prispôsobí.
  6. HERA – Je bohyňou manželstva. Žena s takouto energiou je profesionálnou manželkou. Úloha manželky jej vyplní celý život. Jej radosť, myšlienky, smútok a nešťastie, všetko záleží od jej vzťahu. Nemá vlastnú ambíciu a za každých okolností dokáže byť lojálna k partnerovi. Jej vzťah k vlastným deťom je tak isto ovplyvnený jej vzťahom k partnerovi. Je oddaná, ale ak ju podvedie partner, stane sa z nej šarkan. Je veľmi žiarlivá a tým dokáže okolo seba všetko zničiť.
  7. AFRODITÉ – Je bohyňou krásy a lásky. Žena s jej energiou sa dokáže zamilovať nielen do muža, ale aj napr. do práce, do myšlienky a pod. Dokáže ju nadchnúť hocičo. Ak sa rozhodne pre niečo, myslí to veľmi vážne, avšak nemusí to trvať večne. Ako rýchlo sa pre niekoho, alebo pre niečo nadchne, tak rýchlo jej nadšenie aj vyhasne. Už ako malé dievčatko dokáže svojim milým úsmevom očariť ľudí okolo seba. Miluje pekné šaty, je rada stredobodom pozornosti. V škole sa nerada učí, lebo ju stále zaujíma niečo iné. Veľmi ľahko sa vášnivo zamiluje a vtedy dáva nabok všetko ostatné. Ťažko však zostáva iba v jednom vzťahu po celý svoj život. Často má za sebou aj niekoľko manželstiev. Nemusí ísť o nádhernú ženu, ale má také silné vyžarovanie, že dokáže silno upútať pozornosť mužov. Miluje svoje dieťa, ale ak sa veľmi zamiluje, ide za tým, a vtedy dokáže zanechať svoje dieťa na opatrovateľku. Ak sa do niekoho zamiluje a ten ju odmieta, alebo je k nej krutý, ona toho človeka ešte viac chce a preto sa aj často trápi. To nadšenie platí aj v prípade práce. Ak sa pre nejakú nadchne, dokáže sa s ňou stotožniť na 100%. Dokáže rozbehnúť firmu, ale iba vtedy, ak pri nej stoja ľudia, ktorí vyrovnávajú jej negatíva.

Verím, že sa nájdete v jednom alebo dvoch typoch a lepšie tak pochopíte seba. Ak totiž človek pochopí seba, prestane sa nútiť do vecí, ktoré ho robia nešťastnými, lebo každý človek na zemi hľadá jedno a to isté, svoje ŠŤASTIE.

Článok by som dokončila citátom od Epikurosa zo Samu:

„Ženy! Ženy! Kto ich pochopí? Ich úsmevy odporujú ich pohľadom, ich slová sľubujú i vábia a zvuk ich hlasu odradzuje. Niekedy v sekunde vystihnú a uhádnu našu najtajnejšiu myšlienku a hneď zasa nechápu tie najjasnejšie narážky.“

Kľučové slová :

Related Posts

Ako prečistiť dom / byt od nepríjemných energií?

Ako prečistiť dom / byt od nepríjemných energií?

Ako iste všetci vieme, všetko okolo nás je energia. Vieme to aj z fyziky.

Viac
6 rád na zharmonizovanie (očistenie) priestoru okolo seba

6 rád na zharmonizovanie (očistenie) priestoru okolo seba

Okrem toho, že je začiatok jari, je aj obdobie pôstu a my akosi automaticky cítime vnuknutie na vypratanie bytu, zbavenie sa starých, nenosených oblečení, nepoužívaných vecí, ale aj na očistenie svojho tela od škodlivých látok.

Viac
PhDr. Eva Fabian

PhDr. Eva Fabian

Človek má v sebe obrovský nevyužitý potenciál. Som presvedčená, že každý má svoje poslanie, má robiť niečo jedinečné, dokázať si, že jeho život nebol zbytočný.

Viac