maska

Život s maskou

Život s maskou

Človek hrá vo svojom živote rôzne roly. Celý život je vlastne jedno veľké divadelné predstavenie, kde hráme svoje úlohy.

Viac