presvedcenie

Si presvedčený?

Si presvedčený?

Ak si myslíš, že si porazený, určite už si. Ak si myslíš, že sa neodvážiš, určite sa neodvážiš.

Viac